Pro Bono
Međunarodna otmica dece i ostvarivanje alimentacionih zahteva u inostranstvu

Naša kancelarija pruža besplatnu pravnu pomoć roditeljima u slučajevima međunarodne otmice dece na koje se primenjuje haška Konvencija o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice dece kojom su uspostavljena pravila i procedure za što hitniji povratak dece koja su nezakonito odvedena iz države u kojoj imaju uobičajeno boravište, ili su nezakonito zadržana u inostranstvu.

Takođe pružamo besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju prava na izdržavanje u skladu sa njujorškom Konvencijom o ostvarivanju alimentacionih zahteva u inostranstvu i haškom Konvencijom o međunarodnom ostvarivanju izdržavanja dece i drugih članova porodice.

Kontaktirajte nas
Zakažite sastanak
Postavite pitanje