O Nama
Advokatska kancelarija Nikolić Savin

Advokatsku kancelariju Nikolić Savin osnovala je 2005. godine advokat Isidora Nikolić Savin i od tada se bavi pružanjem pravnih usluga najvišeg kvaliteta uz strogo poštovanje kodeksa profesionalne etike.

Delatnost kancelarije

Delatnost kancelarije podrazumeva pružanje pravnih saveta i usluga u bliskom kontaktu sa klijentima i poverljivom okruženju koje velike kancelarije često ne mogu da obezbede.

Članovi tima

Članovi našeg tima izuzetno su stručni u oblastima u okviru kojih kancelarija pruža pravne usluge. Osim toga, kako bismo ispunili sve zahteve koji se pred nas postave tokom staranja o potrebama klijenata, blisko sarađujemo sa nekolicinom eksternih konsultanata koji su izuzetno stručni u svojim oblastima. Naši saradnici tako obuhvataju cenjene finansijske konsultante, portfolio menadžere, društva za brokersko-dilerske poslove, kao i poreske i računovodstvene savetnike.

Kontaktirajte nas
Zakažite sastanak
Postavite pitanje