Naš Tim

Članovi naše kancelarije školovali su se u najboljim svetskim obrazovnim ustanovama i dobitnici su najprestižnijih stipendija i nagrada u zemlji i inostranstvu, što predstavlja moćno sredstvo u pravnoj profesiji koja postaje sve mobilnija.

ADVOKAT i SUDSKI PREVODILAC ZA ENGLESKI JEZIK
Isidora Nikolić Savin

Isidora se «zarazila» advokaturom 2001. godine, odmah po okončanju studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, na kome je diplomirala kao jedan od 5 najboljih studenata svoje generacije. Bila je stipendistkinja Vlade SAD, nemačke Fondacije za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ), Nemačke službe za akademsku razmenu (DAAD), a za uspeh tokom svake godine studija osvajala je nagradu Univerziteta u Novom Sadu.

U međuvremenu je stekla dragoceno iskustvo u kompleksnim pravnim poslovima i 2012. godine osnovala je sopstvenu advokatsku kancelariju, dok je od 2005. bila partner u jednoj istaknutoj advokatskoj kancelariji u kojoj je njeno angažovanje zahtevalo stručnost u mnogim oblastima prava.

Oblasti za koje se specijalizovala su korporativno i trgovinsko pravo, ugovorno pravo, pravo konkurencije, spajanja, pripajanja i preuzimanja privrednih društava, strana ulaganja, pravo intelektualne svojine, privatizacija, alternativno rešavanje sporova, međunarodno privatno pravo i pravo energetike.

Sudski prevodilac je za engleski, a govori takođe nemački i francuski jezik.

Bila je predsednica, a trenutno je članica Izvršnog odbora udruženja alumni organizacije akademskih programa sprovedenih u SAD „Fulbrajt i prijatelji“ i članica je Veća predavača Akademije Advokatske komore Vojvodine i Odbora za pravna i statutarna pitanja Matice srpske.

ins@nikolicsavin.com
+381 21 66 13 500

Ustanova
Godina
Stečeno zvanje
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
u toku
doktorske studije na katedri za privredno pravo
Pravni fakultet Univerziteta Temple, Filadelfija, SAD (Ron Brown stipendija Vlade SAD)
2003-2004
LL.M. (dekanova počasna lista)
Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu
2002-2003
Specijalista građanskog i privrednog prava Evropske unije
Univerzitet Ludwig-Maximillian Škola komparativnog prava Minhen, Nemačka (stipendija DAAD i IRZ)
2002
Specijalistički kurs iz prava Nemačke i Evropske unije
Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu
1996-2001
Diplomirani pravnik
Kontaktirajte nas
Zakažite sastanak
Postavite pitanje