Naš Tim

Članovi naše kancelarije školovali su se u najboljim svetskim obrazovnim ustanovama i dobitnici su najprestižnijih stipendija i nagrada u zemlji i inostranstvu, što predstavlja moćno sredstvo u pravnoj profesiji koja postaje sve mobilnija.

ADVOKAT i SUDSKI PREVODILAC ZA ENGLESKI JEZIK
Isidora Nikolić Savin

Isidora se «zarazila» advokaturom 2001. godine, odmah po okončanju studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, na kome je diplomirala kao jedan od 5 najboljih studenata svoje generacije. Bila je stipendistkinja Vlade SAD, nemačke Fondacije za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ), Nemačke službe za akademsku razmenu (DAAD), a za uspeh tokom svake godine studija osvajala je nagradu Univerziteta u Novom Sadu.

U međuvremenu je stekla dragoceno iskustvo u kompleksnim pravnim poslovima i 2012. godine osnovala je sopstvenu advokatsku kancelariju, dok je od 2005. bila partner u jednoj istaknutoj advokatskoj kancelariji u kojoj je njeno angažovanje zahtevalo stručnost u mnogim oblastima prava.

Oblasti za koje se specijalizovala su korporativno i trgovinsko pravo, ugovorno pravo, pravo konkurencije, spajanja, pripajanja i preuzimanja privrednih društava, strana ulaganja, pravo intelektualne svojine, privatizacija, alternativno rešavanje sporova, međunarodno privatno pravo i pravo energetike.

Sudski prevodilac je za engleski, a govori takođe nemački i francuski jezik.

Predsednica je Udruženja Fulbrajtovih stipendista Srbije i članica Veća predavača Akademije Advokatske komore Vojvodine. Bila je mentorka u programu „Podeli svoje znanje – postani mentorka“ u organizaciji OEBS-a, ambasade SAD u Srbiji, „Erste banke“ a.d Beograd i Evropskog pokreta u Srbiji. Članica je Odbora za pravna i statutarna pitanja Matice srpske.

ins@nikolicsavin.com
+381 21 66 13 500

Ustanova
Godina
Stečeno zvanje
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
u toku
doktorske studije na katedri za privredno pravo
Pravni fakultet Univerziteta Temple, Filadelfija, SAD (Ron Brown stipendija Vlade SAD)
2003-2004
LL.M. (dekanova počasna lista)
Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu
2002-2003
Specijalista građanskog i privrednog prava Evropske unije
Univerzitet Ludwig-Maximillian Škola komparativnog prava Minhen, Nemačka (stipendija DAAD i IRZ)
2002
Specijalistički kurs iz prava Nemačke i Evropske unije
Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu
1996-2001
Diplomirani pravnik
ADVOKAT
Maja Kovačević Papić

Maja se bavi privrednim, međunarodnim privrednim, arbitražnim, ugovornim pravom, pravom konkurencije i državne pomoći, pravom energetike (posebno u oblasti obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti) i pravom intelektualne svojine.

Punopravna je članica Beogradskog arbitražnog centra (BAC), WISE SEE (Women in Sustainable Energy South-East Europe) kao i JCI Novi Sad (Junior Chamber International). Učestvovala je na nekoliko međunarodnih konferencija, letnjih škola i akademija u oblasti međunarodnog privrednog i arbitražnog prava, kao i na prestižnom takmičenju iz međunarodne trgovinske arbitraže Willim C. Vis International Commercial Arbitration Moot u Beču 2014. godine.

Stipendistkinja je nemačke Fondacije za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ), Vlade Savezne Republike Nemačke, BAYHOST, ERASMUS+ i dobitnica Teyner Pic stipendije za pohađanje Akademije za međunarodno arbitražno pravo u Parizu 2016. godine.

Tečno govori engleski i nemački jezik, a služi se ruskim jezikom.

maja.kovacevic@nikolicsavin.com
+381 21 66 13 500

Ustanova
Godina
Stečeno zvanje
Ruprecht-Karls Univerzitet, Hajdelberg, Nemačka (ERASMUS+ stipendija)
2017
Specijalistički kurs nemačkog građanskog i privrednog prava
Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu
2017
LL.M.
Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu
2015
Diplomirani pravnik
Advokat
Sergej Damjanov

Sergej se specijalizovao za oblast radnog prava i opšte parnice, a takođe je vrlo iskusan i u ostalim oblastima prava kojima se bavi naša kancelarija, kao i u pogledu postupka restitucije imovine oduzete nakon Drugog svetskog rata.

Pripravničku praksu obavljao je na parničnom i krivičnom odeljenju Osnovnog suda u Novom Sadu i u Privrednom sudu u Novom Sadu, a dovršio je u našoj advokatskoj kancelariji.

Bio je član Izvršnog odbora advokatskih pripravnika Advoakatske komore Vojvodine.

Učestvovao je na nekoliko seminara na temu radnog prava.

Tečno govori engleski, a služi se francuskim jezikom.

sergej.damjanov@nikolicsavin.com
+381 21 66 13 500

Ustanova
Godina
Stečeno zvanje
Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu
2019
LL.M.
Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu
2015
Diplomirani pravnik
ADVOKATSKA PRIPRAVNICA
Biljana Ivošev Božić

Biljana je bila stipendistkinja A-SMYLE/FLEX programa Vlade SAD, u okviru koga je maturirala u SAD. Diplomirala je 2017. na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, na kome trenutno pohađa i master studije.

Tokom 2018. dobila je stipendiju u okviru Erasmus+ programa i boravila šest meseci na Univerzitetu Karl Franc u Gracu, gde je proučavala anglosaksonsko pravo.

Stažirala je u Fondu „Evropski poslovi“ Autonomne Pokrajine Vojvodine i na Ajakoka institutu Lihaj univerziteta u Pensilvaniji kao vodič/projektni mentor u međunarodnom letnjem biznis i lideršip programu „Globalno selo za buduće lidere u biznisu i industriji“. Bila je mentorina u programu „Podeli svoje znanje – postani mentorka“ u organizaciji OEBS-a, ambasade SAD u Srbiji, „Erste banke“ a.d Beograd i Evropskog pokreta u Srbiji.

Od septembra 2018. je advokatska pripravnica u kancelariji Nikolić Savin.

Govori engleski, a služi se nemačkim i španskim jezikom.

biljana.ivosev@nikolicsavin.com
+381 21 66 13 500

Ustanova
Godina
Stečeno zvanje
Pravni fakultet u Novom Sadu
u toku
LL.M.
Karl-Franzens-Universität Grac (ERASMUS+ stipendija)
2018
Specijalistički kurs iz anglosaksonskog prava
Pravni fakultet u Novom Sadu
2017
Diplomirani pravnik
Kontaktirajte nas
Zakažite sastanak
Postavite pitanje