Naš Tim

Članovi naše kancelarije školovali su se u najboljim svetskim obrazovnim ustanovama i dobitnici su najprestižnijih stipendija i nagrada u zemlji i inostranstvu, što predstavlja moćno sredstvo u pravnoj profesiji koja postaje sve mobilnija.

ADVOKAT i SUDSKI PREVODILAC ZA ENGLESKI JEZIK
Isidora Nikolić Savin

Isidora se «zarazila» advokaturom 2001. godine, odmah po okončanju studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, na kome je diplomirala kao jedan od 5 najboljih studenata svoje generacije. Bila je stipendistkinja Vlade SAD, nemačke Fondacije za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ), Nemačke službe za akademsku razmenu (DAAD), a za uspeh tokom svake godine studija osvajala je nagradu Univerziteta u Novom Sadu.

U međuvremenu je stekla dragoceno iskustvo u kompleksnim pravnim poslovima i 2012. godine osnovala je sopstvenu advokatsku kancelariju, dok je od 2005. bila partner u jednoj istaknutoj advokatskoj kancelariji u kojoj je njeno angažovanje zahtevalo stručnost u mnogim oblastima prava.

Oblasti za koje se specijalizovala su korporativno i trgovinsko pravo, ugovorno pravo, pravo konkurencije, spajanja, pripajanja i preuzimanja privrednih društava, strana ulaganja, pravo intelektualne svojine, privatizacija, alternativno rešavanje sporova, međunarodno privatno pravo i pravo energetike.

Sudski prevodilac je za engleski, a govori takođe nemački i francuski jezik.

Predsednica je Udruženja Fulbrajtovih stipendista Srbije i članica Veća predavača Akademije Advokatske komore Vojvodine. Bila je mentorka u programu „Podeli svoje znanje – postani mentorka“ u organizaciji OEBS-a, ambasade SAD u Srbiji, „Erste banke“ a.d Beograd i Evropskog pokreta u Srbiji. Članica je Odbora za pravna i statutarna pitanja Matice srpske.

ins@nikolicsavin.com
+381 21 66 13 500

Ustanova
Godina
Stečeno zvanje
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
u toku
doktorske studije na katedri za privredno pravo
Pravni fakultet Univerziteta Temple, Filadelfija, SAD (Ron Brown stipendija Vlade SAD)
2003-2004
LL.M. (dekanova počasna lista)
Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu
2002-2003
Specijalista građanskog i privrednog prava Evropske unije
Univerzitet Ludwig-Maximillian Škola komparativnog prava Minhen, Nemačka (stipendija DAAD i IRZ)
2002
Specijalistički kurs iz prava Nemačke i Evropske unije
Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu
1996-2001
Diplomirani pravnik
ADVOKAT
Dubravka Dumanović

Po sticanju diplome osnovnih studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, svoje obrazovanje nastavila je na ovom fakultetu u oblasti građanskog i privrednog prava Evropske unije i ljudskih prava. Nakon okončanja pripravničke prakse, koju je delom obavljala u Opštinskom sudu u Novom Sadu, a delom u advokatskoj kancelariji Ljubice Dajč u Novom Sadu, advokatsku praksu započela je 2004. godine.

Oblasti za koje se specijalizovala su restitucija imovine oduzete nakon Drugog svetskog rata, ugovorno pravo, nepokretnosti, ljudska prava, alternativno rešavanje sporova, radno pravo, opšta parnica sa značajnim iskustvom u oblasti svih vidova naplate potraživanja i izvršenja, privredni sporovi, korporativno pravo.

Govori engleski, a služi se italijanskim jezikom.

dubravka.dumanovic@nikolicsavin.com
+381 21 66 13 500

Ustanova
Godina
Stečeno zvanje
Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu
2003
Specijalistički kurs o ljudskim pravima u Evropi
Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu
2001-2002
Specijalista građanskog i privrednog prava Evropske unije
Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu
1996-2001
Diplomirani pravnik
ADVOKAT
Ivana Muksinović

Ivana je advokat sa velikim iskustvom u bankarstvu i osiguranju, budući da je skoro deset godina bila stariji stručni saradnik u jednoj od vodećih banaka i lizing kuća u Srbiji.

Pored toga, bavi se svim vrstama postupaka koji se tiču građanskopravne i krivičnopravne materije. Odličan je parničar, a posebno je stručna u pogledu zemljišno-knjižnog prava. Takođe poseduje sertifikat Pravosudne akademije o posebnim znanjima iz oblasti prava maloletnika.

Govori engleski, a služi se nemačkim jezikom.

ivana.muksinovic@nikolicsavin.com
+381 21 66 13 500

Ustanova
Godina
Stečeno zvanje
Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu
2003
Diplomirani pravnik
ADVOKAT
Maja Kovačević

Maja se bavi privrednim, međunarodnim privrednim, arbitražnim, ugovornim pravom, pravom konkurencije i državne pomoći, pravom energetike (posebno u oblasti obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti) i pravom intelektualne svojine.

Punopravna je članica Beogradskog arbitražnog centra (BAC), WISE SEE (Women in Sustainable Energy South-East Europe) kao i JCI Novi Sad (Junior Chamber International). Učestvovala je na nekoliko međunarodnih konferencija, letnjih škola i akademija u oblasti međunarodnog privrednog i arbitražnog prava, kao i na prestižnom takmičenju iz međunarodne trgovinske arbitraže Willim C. Vis International Commercial Arbitration Moot u Beču 2014. godine.

Stipendistkinja je nemačke Fondacije za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ), Vlade Savezne Republike Nemačke, BAYHOST, ERASMUS+ i dobitnica Teyner Pic stipendije za pohađanje Akademije za međunarodno arbitražno pravo u Parizu 2016. godine.

Tečno govori engleski i nemački jezik, a služi se ruskim jezikom.

maja.kovacevic@nikolicsavin.com
+381 21 66 13 500

Ustanova
Godina
Stečeno zvanje
Ruprecht-Karls Univerzitet, Hajdelberg, Nemačka (ERASMUS+ stipendija)
2017
Specijalistički kurs nemačkog građanskog i privrednog prava
Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu
2017
LL.M.
Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu
2015
Diplomirani pravnik
ADVOKATSKA PRIPRAVNICA
Biljana Ivošev

Biljana je bila stipendistkinja A-SMYLE/FLEX programa Vlade SAD, u okviru koga je maturirala u SAD. Diplomirala je 2017. na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, na kome trenutno pohađa i master studije.

Tokom 2018. dobila je stipendiju u okviru Erasmus+ programa i boravila šest meseci na Univerzitetu Karl Franc u Gracu, gde je proučavala anglosaksonsko pravo.

Stažirala je u Fondu „Evropski poslovi“ Autonomne Pokrajine Vojvodine i na Ajakoka institutu Lihaj univerziteta u Pensilvaniji kao vodič/projektni mentor u međunarodnom letnjem biznis i lideršip programu „Globalno selo za buduće lidere u biznisu i industriji“. Bila je mentorina u programu „Podeli svoje znanje – postani mentorka“ u organizaciji OEBS-a, ambasade SAD u Srbiji, „Erste banke“ a.d Beograd i Evropskog pokreta u Srbiji.

Od septembra 2018. je advokatska pripravnica u kancelariji Nikolić Savin.

Govori engleski, a služi se nemačkim i španskim jezikom.

biljana.ivosev@nikolicsavin.com
+381 21 66 13 500

Ustanova
Godina
Stečeno zvanje
Pravni fakultet u Novom Sadu
u toku
LL.M.
Karl-Franzens-Universität Grac (ERASMUS+ stipendija)
2018
Specijalistički kurs iz anglosaksonskog prava
Pravni fakultet u Novom Sadu
2017
Diplomirani pravnik
Kontaktirajte nas
Zakažite sastanak
Postavite pitanje